Jak se s námi spojit

Klub vojenské historie Josefov - pevnostní dělostřelecká rota
551 02 Josefov, Zmítkova 98
0607 265 282
e-mail: josefov@1866.cz

Předseda:

Petr Dostál

Místopředseda:

Čeněk Resl

Jednatel:

PhDr. Olga Mertlíková

Pokladník:

Karel Kulhavý

Zapisovatel:

Ing. Václav Hlava